Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1953-1970