Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1970-1993