Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov v rokoch 1993-2003