Zborový dozorca zvolený členmi Evanjelického a.v. CZ v Púchove od decembra 2018