Dorastová víkendovka 22.-24.10.2010

Téma tohto víkendu bola zameraná na príbeh o márnotratnom synovi, ktorá bola rozobraná a rozdelená do troch tém. Rečníci rozprávali o tom, čo človek hľadá v tomto svete, o hodnote, o pokání a o pohľade na nášho Nebeského Otca.

Zúčastnilo sa nás okolo pätnásť mladších i starších. V tento čas sme túžili budovať vzťahy medzi nami staršími a dorastencami. Okrem ranných a večerných spoločenstiev sme v sobotu doobeda boli na prechádzke, mali sme dve spoločné hry vonku, v prírode, kde bola veľmi dobrá príležitosť na prelamovanie ľadov medzi nami.

Hlavným cieľom ale bolo, aby každý jeden z nás spoznal Pána Ježiša osobne. Videli sme, ako Pán Boh konal a ako sa dotýkal mladých, ktorí boli povzbudení a vyzvaní, aby nehľadali naplnenie svojho života vo svete – mimo Krista.

Ak aj skúsili hľadať na nesprávnom mieste, majú v každom čase možnosť vrátiť sa k Otcovi, ktorý ich už z diaľky vyzerá.