Víkendovka mladšieho dorastu

Víkendovka mladšieho dorastu, ktorá bola v kaplánskom byte 19.-21.2.2010.

Bolo nás tam spolu 20 a mali sme sa fajn. Aj keď nám počasie neprialo, vedeli sme sa zahrať vo vnútri, pri spoločných hrách a vo voľnom čase i pri spoločenských (veľmi letela hra uno).

V piatok večer sme sa spoločne zamýšľali nad slovami Pána Ježiša, keď povedal „pokánie čiňte“. V sobotu sme boli na 2 hodiny v telocvični, kde sme sa poriadne vyskákali, zahrali futbal a vybíjanú. Večer sme zas hovorili o nasledovaní Pána Ježiša a o tom, ako si On povolával učeníkov.

V nedeľu už prišiel koniec a spoločne sme išli do kostola na mládežnícke služby Božie..

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prípravy víkendovky zapojili, a ďakujeme hlavne Pánu Bohu za nádherný čas, ktorý sme mohli spolu prežiť.