Tábor mladšieho dorastu 03.-9.7. 2016

Tábor mladšieho dorastu 03.-9.7. 2016 – Ježiš môj „SUPERHRDINA“

Začiatkom júla 2016 sa členovia tohto zboru vybrali NA CESTY. Tak ďaleko to až nebolo, ide skôr o tému detského tábora. Už aj deti vedia, že existujú 2 cesty, na ktoré sa môžeme vydať, úzka cesta a široká. Hovorí o tom Pán Ježiš v Biblii a sľubuje, že úzka cesta vedie do Kráľovstva Božieho a že nás na tej ceste bude sprevádzať On sám.

Pomocou biblických príbehov sme každý deň zisťovali, ako z úzkej cesty neodbočiť, ale zostať vernými, aj keď je to niekedy ťažké. Deti si vyrábali vlastných superhrdinov a konali sa veľké súboje. Dievčatá sa zase mohli učiť o svojej kráse a hodnote na dievčenskom seminári. Okrem mnohých hier, natáčania vlastného videoklipu a tvorivých aktivít sme sa večer modlili za svetové misie a hovorili sme deťom svedectvá o tom, čo Pán Boh robí v našich životoch. Najobľúbenejšími časťami dňa bolo podľa detí ranné stíšenie na izbách a futbal s mládežníkmi.

Pre mňa osobne bol tento tábor dôkazom o tom, že Pán Boh miluje deti ako aj detské tábory a že sa teší spolu s nami. Mohli sme vidieť ako nás chránil, posielal nám rôzne situácie kde mohol byť nakoniec On oslávený a mohli sme vidieť Jeho priazeň vo všetkom. Najsilnejšie momenty boli vždy večer, keď sme ukladali deti spať a chodili sme sa s nimi modliť, vtedy otvorili svoje srdcia a ich viera bola taká, o ktorej hovoril Pán Ježiš ešte na tejto zemi.

Druhá vec, ktorá ma zasiahla bola na konci tábora, kedy som deťom dal priestor, aby sa mohli navzájom oceniť a pochváliť a jeden druhému ospravedlniť. To by som vám prial zažiť, lebo to bolo pokorujúce hlavne pre dospelých. Veď nie nadarmo je napísané (Matúš 18:3)

  Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.

Za ochotu zrealizovať tento tábor a vziať si na zodpovednosť veľa malých detí chceme poďakovať našim všetkým dobrovoľníkom z radov mládeže i starších, ktorí boli ochotní pomôcť pri zvládnutí tak náročného týždňa a tak dôležitej aktivity akou je privádzanie detí k živému Bohu.

 

[justified_image_grid flickr_user=181860930@N06 flickr_photoset=72157709153803471]