Tábor mladšieho dorastu 26.7.-1.8.2010 „AUTOŠKOLA“

Tábor sme mali v Belušských Slatinách na chate CBA. Bolo nás 12 dievčat, 6 chlapcov a 9 vedúcich. Počas 7 dní sme stále mali pripravený program, z ktorého tu máme aj pár fotografií. Každý večer sme mali spoločnú tému z Biblie. Kde hlavnou myšlienkou bolo to, že aj v Biblii nám Pán Boh ukazuje smer a cieľ pre náš život.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prípravy tábora zapojili, a ďakujeme hlavne Pánu Bohu za nádherný čas, ktorý sme mohli spolu prežiť.