Tábor mladšieho dorastu 2020

tábor mladšieho dorastu

Tábor mladšieho dorastu sme začali plánovať už začiatkom roka 2020, kedy sme ani nechyrovali o pandémii a o tom ako zasiahne celú našu spoločnosť. Aj počas karantény sme boli plní očakávania, ako sa to všetko vyvinie v pobytových podujatiach. Vďaka Bohu boli všetky povolené a my sme mohli začať dorastencom rozdávať prihlášky.

V našom termíne tábora od 26.-31.7. sa uvoľnilo miesto v mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove a tak sme  sa rozhodli ísť do Tatier, aj keď sme mali dohodnutú inú chatu v inej lokalite. Prihlásilo sa nám spolu 23 dorastencov. 7 chlapcov a 16 dievčat, ktorým sa venovalo 7 vedúcich.

Už počas prípravných tímov sme sa dohodli, že hlavnou biblickou témou bude podobenstvo o stratenom synovi z Lukášovho evanjelia. Brat farár Cina rozdelil túto tému na 5 častí, ktorými sme sa každý večer prihovorili dorastencom počas vážnej témy. V nedeľu to bol brat farár s témou „koho sme dietkami“, v pondelok Samuel Behro rozobral „podiel na majetku“, v utorok Dominik Fojtík prešiel veršami, ktoré hovoria o „hriechu, ktorý znamená nečistotu a hlad“, v stredu sa Darinka Marečková venovala pokániu a viere a vo štvrtok mal poslednú tému Jaroslav Mareček „s akým Bohom môže počítať hriešnik.“

Jaroslav Fujerík mal na starosti všetku zdravotnú starostlivosť a Dušan Mareček hry, aktivity a turistiku v Tatrách.

Počas celého týždňa mali dorastenci pripravený komplexný program, ktorý je na tábore potrebný. Rôzne športové kolektívne aktivity, mohli rozvíjať svoju kreativitu,  turistiku v Tatrách, návštevu Belianskej jaskyne a akvaparku v Poprade. Ako bonus k tomu bolo nádherné počasie.

Načítať viac...

Celý táborový týždeň sme vnímali Božiu prítomnosť, hlavne v našich modlitbách a v záujme dorastencov vypočuť si Božie slovo, na ktoré niekoľko krát aj reagovali svojimi otázkami a vlastnými modlitbami. Program sa im páčil a určite si užili aj vlastné rozhovory vo voľnom čase.

Ďakujeme zboru ECAV Púchov, skrze brata farára sme cítili jeho podporu a rovnako ďakujeme všetkým ochotným za ich pomoc.

 

Tím mladšieho dorastu