Večera Pánova už na Kajúcu nedeľu

Milé sestry, milí bratia,

v posledných mesiacoch sme kvôli hygienickým opatreniam na zabránenie šírenia koronavírusu  boli ukrátení o spoločenstvo okolo stola Pána Ježiša Krista, teda bez možnosti spoločne prijímať telo a krv Kristovu vo Večeri Pánovej.

Zdá sa, že šírenie tohto ochorenia máme v našom štáte pod kontrolou. Vďaka Pánu Bohu za malé počty nakazených, za mierny priebeh ochorenia u nakazených aj za nízky počet obetí tohto nebezpečného vírusu u nás. Aj preto máme opäť možnosť zúčastňovať sa spoločných služieb Božích.

Blíži sa KAJÚCA nedeľa – 10. nedeľa po Svätej Trojici – 16. 8. 2020, a tak Vás chcem pozvať  aj k prijímaniu spoločnej Večere Pánovej v chrámu Božom o 8.30 hod.

My, evanjelici sme od začiatku boli hrdí na prijímanie Večere Pánovej – a to prijímanie pod obojím – teda prijímanie oplátky a aj vína zo spoločného kalicha. Zvlášť v ťažkých a neprajných obdobiach protireformácie sa stal kalich symbolom našej evanjelickej identity. Ani v týchto časoch nechceme symbol spoločného kalicha opustiť a vzdať sa ho. On nám totiž vždy pripomína  Kristov príkaz: Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Zároveň si však uvedomujeme, že pre niektorých členov našej cirkvi môže byť prijímanie zo spoločného kalicha prekážkou kvôli  stále hroziacemu  nebezpečenstvu nákazy koronavírusom, či iným osobným prekážkam.

Bratia a sestry, aj z týchto dôvodov bude prisluhovanie Večere Pánovej z hygienického hľadiska upravené tak, aby sme minimalizovali tieto hrozby.

Oplátka  – telo Kristovo sa bude podávať účastníkom do dlane a sami si ju vložia do úst. Víno – krv Kristovu bude možné prijímať  buď  individuálne z malých kalíškov alebo zo spoločného kalicha ako doposiaľ. To ponechávam na slobodné rozhodnutie každého z vás.

Každopádne Vás chcem povzbudiť k účasti na Večeri Pánovej, lebo je to veľmi dôležitá  a nenahraditeľná súčasť nášho duchovného života.

Verím, že toto je len prechodné obdobie a my sa budeme môcť  čoskoro naplno vrátiť k pôvodnej evanjelicko-náboženskej praxi aj v otázke prijímania Večere Pánovej. Podľa okolností a podľa potreby sme však pripravení i na alternatívnu samostatných kalíškov.

Chcem vás tiež informovať, že v najbližších mesiacoch  bude možnosť spovede s Večerou Pánovou každú poslednú nedeľu v mesiaci ráno o 8.30 hod. v chráme pred hlavnými službami Božími.

Mgr. Dušan Cina

zborový farár