Zborová brigáda

brigáda
V sobotu 11. júla sa konala ohlásená zborová brigáda s cieľom vypratania podkrovného priestoru nad zborovou miestnosťou pred blížiacou sa rekonštrukciou zborového domu. V tomto priestore sa desiatky rokov hromadilo všetko nepotrebné – nábytky, obaly, odpady, krabice, stavebný odpad, staré elektrospotrebiče a iné. Vďaka vyše dvadsiatim účastníkom brigády sa podarilo úlohu splniť za tri hodiny, po ktorých zostala povala úplne prázdna. Podarilo sa zniesť aj ťažký rozpadnutý klavír.
Vďaka dobrej organizácií práce sa odpad rozdeľoval podľa druhu a takto separovaný sa priebežne aj odvážal.
Načítať viac...
Vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí do tohoto diela vložili svoje sily, čas, náradie, dopravné prostriedky a ochotné srdcia.

Ďakujeme aj tým, ktorí mysleli na malé občerstvenie.