Slávnosť inštalácie Dušana Cinu

V nedeľu 9. augusta 2020 sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť inštalácie Dušana Cinu, t.j. uvedenie do úradu zborového farára. Inštalačný akt vykonal senior Turčianského seniorátu Marián Kaňuch, slávnostným kazateľom bol emeritný senior Jozef Havrila. Pri inštalácií asistovali kolegovia zo susedných zborov; Miroslav Eštok z CZ Záriečie a Ľubomír Marcina z CZ Považská Bystrica, ktorý je aj púchovským rodákom.

Všetko čo na slávnostných službách Božích odznelo, či už v inštalačnom príhovore, v kázni a iných príhovoroch, bolo pre prítomných povzbudením a výzvou k spoločnej práci na Pánovej vinici. Ako napokon uviedol aj inštalovaný farár, jeho zvolenie za zborového farára je nielen prejavom dôvery, ale i záväzkom pre budovanie a zveľaďovanie Kristovej cirkvi v našom cirkevnom zbore. Slávnosť obohatil piesňou aj zborový spevokol.
Načítať viac...