Konfirmačná víkendovka 2010

Víkendovky sú veľmi vzácnym časom, kedy sa môžme všetci navzájom lepšie spoznávať a zároveň utužovať náš vzťah s Pánom Bohom. Preto sme sa spolu s našimi dorasťákmi vybrali na víkendovku – 26.-28.3.2010 do Hornej Breznice. Cestovali sme autom a  bývali sme v zborovom dome pri fare a kostole, bolo nás veľa – 30 dorasťákov.

Hlavnou témou tejto víkendovky bola poslušnosť Pánu Bohu – v troch témach sme sa zamýšľali nad Jonášom a jeho vzťahom k Pánu Bohu. Spievali sme mnohé piesne, spoločne sme sa modlili, zažili sme aj veľa zábavy pri mnohých hrách, či už von na dvore alebo vo vnútri. V sobotu sme sa aj napriek nepriaznivému počasiu vybrali na výlet do ďalekej dediny Lednica na Lednický hrad. V nedeľu sme boli na službách Božích v Púchove, kde sme radostne zaspievali pieseň: Po takej ceste chceme kráčať. Výborné jedlo a raňajky sme si pripravovali sami. Veľa sme toho síce nenaspali, ale tak to na víkendovkách už býva, hlavne že bol pred nami týždeň jesenných prázdnin.

Nech Pán Boh požehnáva prácu s dorastom v našich cirkevných zboroch.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prípravy víkendovky zapojili, a ďakujeme hlavne Pánu Bohu za nádherný čas, ktorý sme mohli spolu prežiť.