Slávnosť konfirmácie 2019

  • Slávnosť konfirmácie
  • Slávnosť konfirmácie
  • Slávnosť konfirmácie
  • Slávnosť konfirmácie

Už tradične sa každoročne v sviatok Svätej Trojice koná v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi a.v. v Púchove slávnosť konfirmácie. Za hlaholu zvonov vošlo do zaplneného chrámu Božieho v sprievode na čele s domácou pani farárkou Lenkou Rišiaňovou a dozorcom cirkevného zboru Radovanom Fujeríkom 28 konfirmandov. Precíteným spevom ich privítal domáci zborový spevokol pod vedením Zuzany Mikolášikovej.

Po úvodnej liturgii preukázali konfirmandi nadobudnuté vedomosti získané počas dvojročnej konfirmačnej prípravy. Slovo Božie zvestovala domáca farárka Lenka Rišiaňová na základe biblického textu 2.L apoštola Pavla Korínskym 4,13-15. Po potvrdení krstnej zmluvy a vernosti evanjelickej cirkvi a.v. prijali konfirmandi rozpomienky na túto chvíľu s biblickým textom individuálne pre každého z nich. Dozorca cirkevného zboru ich príhovorom pozdravil, privítal v spoločenstve dospelých členov cirkvi a nabádal ich v pokračovaní duchovného napredovania cez aktivity dorastu a mládeže cirkevného zboru.

Po rozhrešení prijali po prvýkrát sviatosť Večere Pánovej konfirmandi a po nich rodičia, krstní rodičia a ostatní príbuzní. Túto milú slávnosť vhodným spevom doplnila zborová mládež.

 

Načítať viac...