Plánované zájazdy z nášho zboru

Bratia a sestry, dávame vám do pozornosti celocirkevné podujatia, na ktoré plánujeme zorganizovať zborový autobus. Prosím prihláste sa podľa pokynov k jednotlivým podujatiam:

15.06.2024 - STRETNUTIE RODÍN TURČIANSKÉHO SENIORÁTU v Necpaloch

Popis
STRETNUTIE RODÍN Turčianskeho seniorátu ECAV s bohatým a zaujímavým programom pre dospelých aj deti sa uskutoční v sobotu 15. júna 2024 na fare v Necpaloch.
Na tento zájazd je potrebné prihlásiť sa na farskom úrade emailom alebo telefonicky najneskôr do 2. júna 2024
Dušan Cina 0918 828 385, puchov@ecav.sk

23.06.2024 - EVANJELICKÝ DEŇ 2024 v Ružomberku

Popis
EVANJELICKÝ DEŇ 2024 – celoslovenské stretnutie evanjelikov sa uskutoční v Ružomberku 23. júna 2024 v športovej hale KONIAREŇ s hlavnou témou: Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom.
Prihlásiť sa je potrebné na farskom úrade emailom alebo telefonicky najneskôr do 9. júna 2024.
Dušan Cina 0918 828 385, puchov@ecav.sk