Oznamy

————–

ZÁSTUP ZBOROVÉHO FARÁRA od 19.4.2022

  • Zborový farár je od 19. 4. 2022 z dôvodu operácie práceneschopný.
  • Zastupujúcim farárom je brat farár Miroslav EŠTOK zo Záriečia (tel:  0918 828 315) – v prípade pohrebov, krstov a neodkladnej duchovnej starostlivosti.
  • V čase práceneschopnosti zborového farára budú služby Božie počas nedieľ vykonávané iba v Púchove o 10:00 hod., na ktorých poslúžia duchovní z okolia.
  • Spoločne myslime v modlitbách na nášho duchovného pastiera.

————

🟢 CIRKEVNÁ DAŇ za rok 2022

  • Cirkevná daň (cirkevný príspevok) za rok 2022, je schválený v minimálnej výške 10€ na každého člena
  • Úhradu môžete vykonať v kancelárií farského úradu a aj prevodom na zborový účetinformácie nájdete TU 📄   

22.5.2022 | 5. nedeľa po Veľkej noci

10:00 PÚCHOV: Služby Božie (naživo aj na TV Považie a Youtube

26.5.2022 | ŠTVRTOK – Vstúpenie

18:00 PÚCHOV: Služby Božie

29.5.2022 | Nedeľa po Vstúpení

9:00 PÚCHOV: Slávnosť KONFIRMÁCIE

(prenos cez TV Považie a Youtube NEBUDE)

Ponuka RTVS – služby Božie:

  • 22.5.2022 9:00 Rádio Slovensko: Služby Božie zo Žiliny

Zaslané na účet ECAV Púchov na potreby cirkevného zboru

APRÍL 2022

Ing. Dana Prekopová – 5,-€ | Peter Blaško – 10,-€ | Jana Madudová – 20,-€ | Ing. Dana Prekopová – 5,-€ | Stanislav Brodek – 2,-€ |Peter Holotík – 100,-€ | Mário Petras – 40,-€ |Viera Krátka – 20,-€ | Ing. Milan Pečeňa – 80,-€ | Mária Belobradová – 40,-€ | Martina Mikolášiková – 10,-€ |Oľga Michálková – 20,-€ | Milada Zuchová – 25,-€

"Ďakujeme – Pán Boh Vám žehnaj!"

UTOROK 14:00 Konfirmačná príprava 1. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 14:00 Konfirmačná príprava 2. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 15:30 Mladší dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

SOBOTA 18:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948 850 630

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

  • Cirkevný príspevok za rok 2022 sa vyberá na základe schválenia zborovým konventom vo výške 10€ (ročne na člena). Informácie k úhrade nájdete TU. Cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v kancelárií farského úradu.
  • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár