Oznamy


🟢 AKTUÁLNY INFORMAČNÝ LIST  14.7.2024📜 klikni tu


🟢
CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK

  • Cirkevný príspevok (cirkevnú daň) bude možné uhradiť formou bankového prevodu – pre informácie kliknite TU.
  • Uhradiť ho môžete i v kancelárií farského úradu, alebo u filiálnych kurátorov.


🟢
LETNÉ TÁBORY V NAŠOM ZBORE

  • Dávame do pozornosti LETNÉ TÁBORY ECAV Púchov 2024a zároveň srdečne pozývame prežiť duchovné občerstveniea oddych v radostnom a neformálnom kresťanskom spoločenstve:
  • Dorastový tábor   5. – 10. 8. 2024   Liptovský Trnovec
  • Zborový tábor   21. – 25. 8. 2024   Zuberec
  • Mládežnícky tábor   28. 8. – 1. 9. 2024   Veľký Slávkov

21.7.2024 | 8. nedeľa po Svätej Trojici

10:00 PÚCHOV: Hlavné služby Božie (naživo na Youtube a TV Považie)
Káže Timotej Devečka

PONDELOK 18:00 Modlitebné spoločenstvo
miesto: zborový dom

UTOROK 14:00 Konfirmačná príprava 2. ročník
miesto: zborový dom

UTOROK 16:00 Stretnutie mamičiek
miesto: kaplánsky byt

STREDA 18:00 Biblická hodina
miesto: zborový dom

PIATOK 14:00 Konfirmačná príprava 1. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 15:30 Dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

PIATOK 19:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Samo Hudák, hudsam021@gmail.com, 0944 273 604 

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

PONDELOK 18:00 Modlitebné spoločenstvo
miesto: zborový dom

UTOROK 14:00 Konfirmačná príprava 2. ročník
miesto: zborový dom

UTOROK 16:00 Stretnutie mamičiek
miesto: kaplánsky byt

STREDA 18:00 Biblická hodina
miesto: zborový dom

PIATOK 14:00 Konfirmačná príprava 1. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 15:30 Dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

PIATOK 19:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Samo Hudák, hudsam021@gmail.com, 0944 273 604 

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

  • Cirkevný príspevok za rok 2024 sa vyberá na základe schválenia zborovým konventom vo výške 10€ (ročne na člena). Informácie k úhrade nájdete TU. Cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v kancelárií farského úradu.
  • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.
  • DECEMBER 2023

Eva Vavríková  –  50,-€ | Jana Madudová  –  20,-€ | Jaroslav Mareček  –  50,-€ | Milan Pečeňa  –  40,-€ | Mário Petráš  –  50,-€ | Mária Belobradová  –  40,-€ | Katarína Kopčanová  –  5,-€ | Ivan Korček  –  50,-€ | Viera Krátka  –  20,-€ | Bohuznáma rodina  –  20,-€ | Rodina Chorvatová –  5,-€ | Rodina Janíková  –  20,-€  | Jana Špaňová  –  20,-€

ĎAKUJEME.  PÁN BOH VÁM ŽEHNAJ!

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár