Oznamy

🟢 PRIPRAVUJEME

  • V nedeľu 4.9.2022 – služby Božie spojené s požehnením žiakov, študentov a učiteľov spojené s obedom a popoludním vo farskej záhrade.

🟢 CIRKEVNÁ DAŇ za rok 2022

  • Cirkevná daň (cirkevný príspevok) za rok 2022, je schválený v minimálnej výške 10€ na každého člena
  • Úhradu môžete vykonať v kancelárií farského úradu a aj prevodom na zborový účetinformácie nájdete TU 📄   

21.8.2022 | 10. nedeľa po Sv. Trojici – KAJÚCNA

08:30 PÚCHOV: Spoveď s Večerou Pánovou
10:00 PÚCHOV
: Služby Božie (prenos cez TV Považie a Youtube)

Ponuka RTVS – služby Božie:

  •  

Zaslané na účet ECAV Púchov na potreby cirkevného zboru

XXX

XXX

"Ďakujeme – Pán Boh Vám žehnaj!"

UTOROK 14:00 Konfirmačná príprava 1. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 14:00 Konfirmačná príprava 2. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 15:30 Mladší dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

SOBOTA 18:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948 850 630

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

  • Cirkevný príspevok za rok 2022 sa vyberá na základe schválenia zborovým konventom vo výške 10€ (ročne na člena). Informácie k úhrade nájdete TU. Cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v kancelárií farského úradu.
  • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár