Oznamy

🟢 AKTUÁLNY INFORMAČNÝ LIST: 📄 21.11.2021

🟢 AKTUÁLNE INFORMÁCIE K LOCKDOWNU!

🟢 KALENDÁRE 2022

  • Kalendáre na rok 2022 sú už v predaji aj v našom cirkevnom zbore.
    > Tranovského kalendár   5€
    > Stolový kalendár 4€
    > Nástenný kalendár 5,5€

28.11.2021 NEDEĽA | 1. adventná nedeľa

10:00 ONLINE služby Božie  – sledujte na TV Považie a Youtube

Ponuka RTVS:

  • 28.11.2021 Slovenský Rozhlas | 9:05 Služby Božie z Popradu Veľkej

Zaslané na účet ECAV Púchov na potreby cirkevného zboru

OKTÓBER 2021:
Ján Hudák – 20,-€ | Viera Krátka – 30,-€ | Jana Madudová – 20,-€ | Jaroslav Mareček – 30,-€ | Ing. Ľubomíra Pilná – 100,-€ | Mário Petras – 50,-€ | Miroslav Beran – 30,-€ | Jana Lukašiková – 20,-€ | Mária Sopúchová – 20,-€ | Mária Belobradová – 40,-€ | Ing. Milan Pečeňa – 80,-€| Jozef Valko – 20,-€

"Ďakujeme – Pán Boh Vám žehnaj!"

UTOROK 14:00 Konfirmačná príprava 1. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 14:00 Konfirmačná príprava 2. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 15:30 Mladší dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

SOBOTA 18:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948 850 630

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

  • Cirkevný príspevok za rok 2021 sa vyberá na základe schválenia zborovým konventom vo výške 10€ (ročne na člena). Informácie k úhrade nájdete TU. Cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v kancelárií farského úradu.
  • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár