Oznamy

🟢 AKTUÁLNY INFORMAČNÝ LIST  📜4.12.2022
🟢 PONUKA LITERATÚRY 11.12.2022 
 • V nedeľu 11.12. bude v zborovom dome po službách Božích ponuka kníh a kresťanskej literatúry z vydavateľstva Porta Libri
🟢 ADVENTNÉ VEČIERNE, SPOVEDE S VP
 • Večerné služby Božie počas Adventu sa budú konať vždy v UTOROK a ŠTVRTOK o 18:00 v chráme Božom.
 • Spoveď s Večerou Pánovou sa v chráme koná:
  • 27.11.2022 1. adventná nedeľa: 17:00
  • 4.12.2022 2. adventná  nedeľa: 17:00
  • 11.12.2022 3. adventná nedeľa: 17:00
  • 18.12.2022 4. adventná nedeľa: 17:00
  • 20.12.2022 UTOROK: 18:00
  • 22.12.2022 ŠTVRTOK: 18:00
 • Spovede na fíliach:
  • 4.12.2022 2. adventná nedeľa: 8:30 Hoštiná, 14:30 Ihrište
  • 11.12.2022 3. adventná nedeľa: 8:30 Mostište
  • 18.12.2022 4. adventná nedeľa: 8:30 Dohňany

11.12.2022  3. Adventná nedeľa
08:30 MOSTIŠTE: Služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou
10:00 PÚCHOV
: Hlavné služby Božie  (prenos cez TV Považie a Youtube)
17:00 PÚCHOV: Spoveď s Večerou Pánovou

Adventné večierne
13.12.2022 UTOROK 18:00 Púchov – kostol

15.12.2022 ŠTVRTOK 18:00 Púchov – kostol

18.12.2022  4. Adventná nedeľa
08:30 DOHŇANY: Služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou
10:00 PÚCHOV
: Hlavné služby Božie  (prenos cez TV Považie a Youtube)
17:00 PÚCHOV: Spoveď s Večerou Pánovou

20.12.2022 UTOROK 18:00 SPOVEĎ s VP (Púchov – kostol)
12.12.2022 ŠTVRTOK 18:00SPOVEĎ s VP (Púchov – kostol)

24.12.2022 | ŠTEDRÝ VEČER
14:00 HOŠTINÁ: Štedrovečerné služby Božie

16:00 PÚCHOV: Štedrovečerné služby Božie
17:30 PÚCHOV: Štedrovečerné služby Božie

Ponuka RTVS – služby Božie:

 • 18.12.2022 9:05 Slovenský rozhlas: Služby Božie (Bardejov)
 • 24.12.2022 16:00 REGINA: Služby Božie (Banská Bystrica)
 • 24.12.2022 17:00 TA3: Služby Božie (Bratislava-Legionárska)
 • 25.12.2022 10:00 DVOJKA: Služby Božie (Boliarovo)

PONDELOK 18:00 Modlitebné spoločenstvo
miesto: zborový dom

UTOROK 14:00 Konfirmačná príprava 1. ročník
miesto: zborový dom

UTOROK 16:00 Stretnutie mamičiek
miesto: kaplánsky byt

STREDA 18:00 Biblická hodina
miesto: zborový dom

PIATOK 14:00 Konfirmačná príprava 2. ročník
miesto: zborový dom

PIATOK 15:30 Dorast | Stretnutia detí vo veku 11-14 rokov 
miesto: zborový dom, kontakt: Samuel Behro 0902 413 624

PIATOK 19:00 Mládež | Stretnutia mladých od 15 rokov
miesto: zborový dom, kontakt: Simona Jungová 0948 850 630

NEDEĽA 10:00 Staršia besiedka | Stretnutia detí vo veku 7-10 rokov 
Začína sa na službách Božích, po požehnaní deti odchádzajú s vedúcimi do zborového domu kontakt: Jaroslava Čviriková 0911 613 604

NEDEĽA 10:00 Mladšia besiedka | Stretnutia detí vo veku 3-6 rokov
miesto: kaplánsky byt, kontakt: Martina Marečková 0903 251 746

NEDEĽA (každá druhá) 15:00 Rodiny | Stretnutia rodín
miesto: zborový dom

 • Cirkevný príspevok za rok 2022 sa vyberá na základe schválenia zborovým konventom vo výške 10€ (ročne na člena). Informácie k úhrade nájdete TU. Cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v kancelárií farského úradu.
 • Záujemcovia o vstup, či prestup do evanjelickej cirkvi a.v., alebo starší záujemcovia o krst či konfirmáciu sa môžu prihlásiť (aj telefonicky, mailom) u zborového farára, ktorý im poskytne všetky informácie a náležitosti.

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár