Na základe zapojenia nášho cirkevného zboru do projektu Krabice požehnania II., v ktorom sme spoločne prispeli celkom 29 krabicami s trvanlivými potravinami, sme dostali poďakovanie od predsedníctva našej Evanjelickej cirkvi.