Služby Božie počas adventu

služby božie počas adventu

Služby Božie počas adventného obdobia budú bývať nasledovne:

Hlavné služby Božie – NEDEĽA 10:45 (1.12. / 8.12. / 15.12. / 22.12)

Spoveď s Večerou v Pánovou – PIATOK 18:00(6.12 / 13.12. / 20.12.)

Večerné služby Božie v týždni sa nebudú konať. Súčasne vám dávame do pozornosti možnosť pristúpiť k spovedi s Večerou Pánovou v CZ Záriečie – v každú adventnú nedeľu o 17:00.

Upravené časy služieb Božích a spovedí vyplývajú z administrácie nášho cirkevného zboru.

Rozpis služieb Božích počas Vianoc bude včas zverejnený.

Predpokladáme, že počas sviatkov sa nám podarí zabezpečiť výpomoc a tak služby Božie budú môcť prebiehať v riadnom čase.

Bližšie informácie ku konkrétnej udalosti sa nachádzajú v elektronickom kalendári v pravo hore.

 

Ďakujeme za pochopenie.