Služby Božie počas Vianočných sviatkov

vianoce služby božie

Služby Božie počas vianočných sviatkov!

Prinášame Vám rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov. Venujte prosím pozornosť časovému rozpisu, ktorý je prispôsobený možnostiam v rámci administrácie nášho cirkevného zboru.

Počas Vianočných sviatkov bude v našom zbore duchovne vypomáhať br. Dušan Cina, vďaka čomu môžu byť služby Božie vo sviatky v riadnom čase o 10:00.

V nedeľu po Vianociach a počnúc nedeľou po Novom roku, sa služby Božie budú konať v posunutom čase o 10:45, a to až do úspešného obsadenia kazateľskej stanice novým farárom.