USMERNENIE k prijímaniu VP: prijímanie zo spoločného kalicha je dovolené, napriek tomu ponechávame možnosť prijímať z malých, individuálnych kalíškov. Aby sme to vedeli organizačne zabezpečiť a pripraviť, prosíme vás, aby ste rešpektovali usmernenie pri vstupe do kostola: Prijímanie zo spoločného kalicha – sadnite si VPRAVO, prijímanie z individuálnych kalíškov – sadnite si VĽAVO.  Buďte prosím vo výbere formy slobodní, podľa vašeho vnútorného presvedčenia. 

Spovede počas Adventu a Vianoc

K spovedi je možné pristúpiť v nasledovných termínoch v chráme Božom v Púchove:
DátumPopisMiesto a čas
03. December 20231. adventná nedeľaPúchov 17.00 hod.
10. December 20232. adventná nedeľaPúchov 17.00 hod.
17. December 20233. adventná nedeľaPúchov 17.00 hod.
22. December 2023PIATOKPúchov 18.00 hod.
26. December 20232. sviatok vianočnýPúchov 08.30 hod.

Vianoce 2023 - Fílie

DátumPopisMiesto a časMiesto a čas
03. December 20231. adventná nedeľaHoštiná 8:30 hod.Ihrište 14:30 hod.
10. December 2023 2. adventná nedeľaDohňany 8:30 hod.
17. December 20223. adventná nedeľaMostište 8:30 hod.

Pre individuálne prislúženie spovede s VP v domácnosti pre chorých a nevládnych kontaktujte zborového farára.