V nedeľu 3.9.2023 budeme spoločne prosiť za požehnanie nadchádzajúceho školského roku 2023/24:

10.00 hod.

Služby Božie PÚCHOV - s požehnaním žiakov, študentov a učiteľov

10:45 hod.

po službách Božích spoločné popoludnie vo farskej záhrade

16.00 hod.

Divadlo Púchov: Bejby Bajbl Band - Divadelné predstavenie pre deti ale aj dospelých

"V Tvojom mene, Bože Pane
Zas sa učiť začíname,
Daj nech tejto našej práci,
Ruka Tvoja žehnať ráči.
Amen."