Zborový konvent na svojom zasadnutí dňa 13.6.2021 prijal uznesenie o vyhlásení zbierky na opravu zborového domu. Prebiehajúce rekonštrukcia spoločenskej časti zborového domu sa realizuje po viacnásobnom schválení zborovým konventom a je zavŕšením kompletnej obnovy nášho zborového domu.

Predmetom súčasnej rekonštrukcie je:

  • výmena okien a dverí
  • nová elektroinštalácia
  • nové rozvody kúrenia a vody
  • nová stropná železobetónová doska
  • izolácie a potery
  • nové omietky
  • zateplenie
  • oprava krovu a nový strešný plášť

Súčasťou opravy strechy je aj príprava perspektívneho využitie veľkorysého podkrovného priestoru pre misijné ciele nášho zboru.

Z histórie stavby: zborový dom si postavili púchovskí evanjelici v roku 1939 za pôsobenia farára a budovateľa Petra Škodáčka. Hoci v čase stavby cirkev nemala haliera na tento cieľ, zborový dom, nazvaný ako Dom osvety, bol reakciou na spoločenské udalosti. postavený a posvätený bol v tom istom roku. V čase komunizmu bol zborový dom znárodnený a neslúžil svojmu pôvodnému účelu. Cirkvi bol navrátený až po nežnej revolúcií v zlom stave. Za celý tento čas neprebehla na zborovom dome zásadná rekonštrukcia, čomu zodpovedal aj zlý technický stav budovy. V ostatných rokoch sa uvažovalo aj o nadstavbe spoločenskej časti, cirkevný zbor sa napokon rozhodla pre rekonštrukciu bez nadstavby s využitím rozsiahlých podkrovných priestorov, ktoré by sa v 2. etape rekonštrukcie mohli upraviť na dve zhromažďovacie miestnosti + príslušné zázemie (vstupné priestory so šatňou na prezutie/prezlečenie a toalety).

Načítať viac...

Práce boli zahájené 1. 3. 2021 a predpoklad ukončenia rekonštrukcie 15. 8. 2021 Finančný objem prác je 100.000€.

Prispieť na zbierku môžete osobne na farskom úrade alebo poukázaním na zborový účet:

IBAN: SK51 0900 0000 0000 6366 7654
VS: 400

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.