Audio záznamy kázní

Audio záznamy kázní

V rámci rozširovania ponuky našej zborovej stránky sme obnovili pridávanie kázní zo služieb Božích v našom kostole. Kázne pridávame do archívu vo forme zvukových záznamov. Veríme, že aj táto forma umožní šíriť zvesť Božieho Slova i ďalším ľuďom mimo múry nášho kostola. Zároveň vás povzbudzujeme, aby ste túto službu pomohli sprostredkovať vašim rodinným príslušníkom, ktorí už nemôžu prichádzať do chrámu a nevedia si sami nájsť a spustiť takýto audiozáznam.