Stále hľadáme duch. pastiera

hľadá sa duchovný pastor

Cirkevný zbor stále hľadá duchovného pastiera. Prosíme vás o vašu podporu formou modlitieb za nového duchovného pastiera, i za náš cirkevný zbor. Je pravdepodobné, že do začiatku adventného obdobia nebude miesto zborového farára obsadené.

Časy nešporov a spovedí budú musieť byť prispôsobené možnostiam br. administrátora.

Aktuálne informácie nájdete vždy na našej internetovej stránke.