Stále hľadáme duch. pastiera

hľadá sa duchovný pastor

Cirkevný zbor stále hľadá duchovného pastiera. Prosíme vás o vašu podporu formou modlitieb za nového duchovného pastiera, i za náš cirkevný zbor. Je pravdepodobné, že do začiatku adventného obdobia nebude miesto zborového farára obsadené.

Časy nešporov a spovedí budú musieť byť prispôsobené možnostiam br. administrátora.

Aktuálne informácie nájdete vždy na našej internetovej stránke.

ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...
ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...