Služby Božie počas vianočných sviatkov 2021

Bratia a sestry,

Blížia sa Vianoce a podobne ako minulý rok, aj tento rok ich budeme sláviť v obmedzeniach pandemických opatrení. Náš kostol zostáva počas vianoc otvorený v rámci platných opatrení, čo znamená:

  • všetky podujatia sa konajú v režime OP (očkovaní, prekonaní)
  • maximálna kapacita je stanovená na 30 účastníkov, čo zahřňa i účinkujúcich a obslužný personál.

Z tohoto dôvodu vás chceme požiadať, aby ste najmä na štedrý večer, ktorý je najnavštevovanejším sviatkom v roku využli najmä ONLINE formu.

Služby Božie vám prinášame ONLINE prostredníctvom TV Považie a nášho Youtube kanála. prosím prijmite to s pochopením.

Služby Božie počas Vianoc sa budú konať:

14:30 Služby Božie HOŠTINÁ
16:00 Služby Božie (ONLINE)
16:00 Rádio Regina: Služby Božie z Púchova (záznam)

10:00 Služby Božie (ONLINE)

08:30 Spoveď s VP
10:00 Služby Božie (ONLINE)

Na spoveď s Večerou Pánovou sa je potrebné prihlásiť u zborového farára.