Vianočná kapustnica a srdce pre núdznych

Vianočná kapustnica

Aj tento rok sa môžete zapojiť do charitatívnej akcie, ktorá pomôže približne 50 ľuďom; niektorí z nich sú bez domova, alebo sú to rodiny, dôchodcovia, starší i mladší… ktorí sú v núdzi a z dôchodku, či nízkeho platu/podpory si nemôžu kúpiť všetko čo potrebujú.

Zapojiť sa môžete prispením konkrétnej potravinovej pomoci: zaváraniny, balené potraviny, koláče, ovocie, či drogériu (chlieb nie je treba nosiť, zabezpečuje ho mesto Púchov)

Pomoc môžete priniesť vo štvrtok 22.12. 2022 od 15:00 do 18:00 do zborového domu ECAV Púchov. Môžete venovať aj finančný príspevok, za ktorý budú kúpené rukavice a ponožky.

Kontaktná osoba: Kristína Revkova 0948 320 556

Vtedy odvetia aj títo:

Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného,
alebo ako cudzinca alebo nahého,
alebo nemocného alebo vo väzení,
a neposlúžili sme Ti?
Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste neurobili jednému
z týchto najmenších, mne ste neurobili!
Matúš 25,44-45