Zbierka na pomoc ukrajine

Zbierka na pomoc Ukrajine, ktorú vyhlásilo predsedníctvo ECAV.

  • Číslo účtu je: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
  • variabilný symbol: VS 663300,
  • účel platby: Zbierka pre Ukrajinu.

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
VS: 663300
Poz.: Zbierka pre Ukrajinu

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým štedrým darcom.