Ako môžeme pomôcť Ukrajine?

Milé sestry a bratia,

prinášame niekoľko možností ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou na Ukrajine.

V prvom rade osobnými modlitbami. Pomocou nám môže byť aj Modlitba za Ukrajinu. ECAV praktická pomoc. Aké máme možnosti? Evanjelická cirkev ponúka viacero foriem ako sa môžeme zapojiť do pomoci ľuďom postihnutých vojnou. Naša cirkev má skúsenosti s humanitárnou pomocou utečencom pri vojnách v krajinách bývalej Juhoslávie v deväťdesiatych rokoch, alebo osem rokov starú skúsenosť s pomocou utekajúcim pred vojnovým konfliktom v Donbase. Terajšie rozmery vojny na Ukrajine a očakávaná veľkosť vlny utečencov však nemajú žiaden porovnateľný historický precedens. Čas plynie veľmi rýchlo, ľudia prúdia cez hranice, treba im pomáhať a jednať veľmi efektívne.

Z tohto dôvodu sa už teraz vedenie ECAV obracia na členov našej cirkvi s týmito informáciami a výzvami:

  • Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníka, ktorý sa angažuje v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý formulár. Bude akýmsi odrazovým mostíkom, najmä pri spolupráci so zložkami našej Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (OS a OZ SR), resp. s orgánmi Ministerstva vnútra, ktoré sa budú oficiálne angažovať v oblasti pomoci utečencom.
  • Ak máte možnosť ubytovať vo svojej domácnosti, či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte tento formulár. Vyplnením sa k ničomu nezaväzujete, svoj názor máte možnosť kedykoľvek zmeniť. Ide iba o prvotný zber informácií, ktorý sa rozhodla realizovať Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v spolupráci so zložkami Ministerstva vnútra a Ekumenickou pastoračnou službou v OS a OZ SR, aby sme boli pripravení podať pomocnú ruku čo najskôr a hneď, ako to bude potrebné.

Zbierka na pomoc Ukrajine, ktorú vyhlásilo predsedníctvo ECAV.

  • Číslo účtu je: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
  • variabilný symbol: VS 663300,
  • účel platby: Zbierka pre Ukrajinu.

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
VS: 663300
Poz.: Zbierka pre Ukrajinu

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým štedrým darcom.