Zomrel farár Milan Hargaš

Dňa 22. januára 2021 si Pán života a smrti si k sebe povolal svojho služobníka, hlásateľa Božieho slova, farára Milana Hargaša vo veku 95 rokov. Milan Hargaš pôsobil aj v cirkevnom zbore Púchov ako kaplán za pôsobenia farára Viktora Šimku.

Následne pôsobil v cirkevných zboroch Opiná, Banská Bystrica, Nitrianska Streda a Adamovské Kochanovce a ako dôchodca vypomáhal na mieste seniorátneho kaplána Považského seniorátu.

„Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ Mt 5, 4