Predplaťte si evanjelickú tlač

Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy nie je možné v našich chrámoch zakúpiť si evanjelickú periodickú tlač, dávame do vašej pozornosti možnosť predplatiť si ju s doručením priamo na vašu adresu. Využite aj túto formu evanjeliovej zvesti do vašich rodín a domácností. Naše periodiká ponúkajú kvalitný a hodnotný obsah.

Evanjelický posol spod Tatier – týždenník
tel.: 044/5523070
e-mail: predplatne@tranoscius.sk

Evanjelický Východ – mesačník
tel.: 0908/368 889
email: tajomnik@vdecav.sk