AKTUÁLNE OPATRENIA REŽIM OP (+421) 918 828 385 Pandemické opatrenia platné od 19. januára 2022 / www.ecavpuchov.sk COVID-19 Prekonaný Očkovaný 100 MAX. OSôB Pozývame Vás
na Služby Božie
do chrámu
Ktoré sa konajú v rámci
platných hygienických opatrení.
(+421) 918 828 385 Informácie u zborového farára
YOUTUBE A NA TV POVAŽIE Program služieb >>> VYSIELAME VŽDY PODĽA AKTUÁLNYCH OZNAMOV www.ecavpuchov.sk SLUŽBY BOŽIE VYSIELAME NA KANÁLY
DETAILNÉ INFORMÁCIE ECAV.SK HEALTH.GOV.SK KORONA.GOV.SK
AKTUÁLNE OZNAMY
Zobraziť všetko
Aktuality
Aktualizované
História
Konfirmácia
Ml. dorast
Mladšia besiedka
Mládež
Oznamy
Spevokol
St. dorast
Staršia besiedka
Stretnutie žien
Zo života zboru

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár

Záznamy

služieb

Božích

Sledovať
Zo života zboru
Zobraziť všetko
Aktualizované
História
Konfirmácia
Ml. dorast
Mladšia besiedka
Mládež
Oznamy
Spevokol
St. dorast
Staršia besiedka
Stretnutie žien
Zo života zboru

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2021 je 10 € pre všetkých členov cirkevného zboru. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko každého člena a adresu. Pred úhradou si prečítajte informácie o úhrade →

ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...
ECAV PÚCHOV
Hľadá sa správca zborového areálu
Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove hľadá nového správcu zborového areálu...