Letné tábory Organizátor: DOZVEDIEŤ SA VIAC Ponuka LETNÝCH TÁBOROV Cirkevný zbor ECAV Púchov pripravuje letné tábory pre jednotlivcov, páry aj rodiny, od najmladších až po najstarších. Jednoducho pre všetkých, ktorí po mesiacoch izolácie túžia po priateľských rozhovoroch, spoločných výletoch a aktivitách v spontánnom kresťanskom spoločenstve. puchov@ecav.sk www.ecavpuchov.sk +421 918 828 385 Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Púchove YOUTUBE A NA TV POVAŽIE Program služieb >>> VYSIELAME VŽDY PODĽA AKTUÁLNYCH OZNAMOV www.ecavpuchov.sk SLUŽBY BOŽIE VYSIELAME NA KANÁLY
DETAILNÉ INFORMÁCIE ECAV.SK HEALTH.GOV.SK KORONA.GOV.SK
AKTUÁLNE OZNAMY
Zobraziť všetko
Aktuality
Aktualizované
História
Konfirmácia
Ml. dorast
Mladšia besiedka
Mládež
Oznamy
Spevokol
St. dorast
Staršia besiedka
Stretnutie žien
Zo života zboru

SEMFEST 2021

admin
29 júna, 2021
0
Mládežnícky festival SEMFEST sa tento rok uskutoční v ONLINE forme v termíne 2.-3.7.2021. Všetky informácie.....     čítať viac...

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár

Záznamy

služieb

Božích

Sledovať
evanjelický spevník
Zo života zboru
Zobraziť všetko
Aktualizované
História
Konfirmácia
Ml. dorast
Mladšia besiedka
Mládež
Oznamy
Spevokol
St. dorast
Staršia besiedka
Stretnutie žien
Zo života zboru

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár

evanjelický spevník

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2021 je 10 € za dospelého člena cirkevného zboru 5 € pre deti, študentov, dôchodcov a obyvateľov fílií. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko každého člena a adresu. Pred úhradou si prečítajte informácie o úhrade →