Dôležitý oznam

dôležitý oznam
hlavička ecav puchov

Cirkevný zbor ECAV Púchov

na základe odporúčania  Vlády SR a usmernenia Predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku  dočasne ruší dňom 10. 3. 2020  všetky plánované bohoslužobné stretnutia (nedeľné  Služby Božie, večerné Služby Božie, nešporné Služby  Božie a stredtýždňové pôstne večierne) a spovede s Večerou Pánovou  až do odvolania zákazu hromadných zhromaždení.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne a včas informovať.

„Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný.

On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie,

 aby ste ho mohli zniesť.“  1.Kor 10,13