Oznam pre konfirmandov

Milí rodičia, milí konfirmandi 2. ročníka prípravy,

Prihováram sa Vám aspoň touto cestou, keďže sme kvôli bezpečnostným opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu nemali veľa príležitosti ani sa poriadne spoznať a spolu sa pripravovať na jedinečnú chvíľu Vášho života – konfirmačnú slávnosť.

Vaša konfirmačná slávnosť bola ešte za môjho predchodcu – pána farára Miroslava Eštoka určená na Nedeľu po Vstúpení 24. mája 2020, o čom ste boli aj informovaní. Zatiaľ sa budeme sa držať tohto termínu. Musíme však byť zároveň pripravení, že ak aj v máji budú naďalej trvať opatrenia v záujme ochrany verejného zdravia, tak potom by sme konfirmačnú slávnosť preložili po spoločnom dohovore na termín, ktorý by vyhovoval a ktorý by už prichádzal do úvahy.

Nateraz vás chcem požiadať, aby ste sa zodpovedne pripravovali individuálne z vybratých konfirmačných otázok, z ktorých potom budete odpovedať pred slávnostným chrámovým zhromaždením. Tu je zoznam všetkých otázok z konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 44, 46, 48, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 178.

A zároveň sa každý potrebuje naučiť spamäti ODPÝTANKU na str. 160, ktorú budete odriekať pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi a starými rodičmi.

 

Konfirmandi navštevujúci 1. ročník prípravy

 

si individuálne naštudujú otázky týkajúce sa „MODLITBY“ od č. 86 až po č. 102.

V tomto prípade chcem požiadať rodičov o spoluprácu. Zároveň Vás prosím, aby ste aj na túto prípravu dohliadli, resp. svoje deti doma vyskúšali.

Ďakujem Vám za pochopenie a zodpovedný prístup. V prípade potreby ma kontaktujte.

Dušan Cina, zborový farár
tel.: 0918 828 385; e-mail: puchov@ecav.sk