Návšteva generálneho biskupa v Púchove

navsteva biskupa

Počas Služieb Božích v nedeľu Predpôstnu 23.02.2020 sa v Púchove udiala milá udalosť. Novozvolený zborový farár brat Duša Cina privítal v spoločnom zhromaždení vzácneho hosťa, brata generálneho biskupa Ivana Eľka, ktorého sprevádzal jeho tajomník Boris Mišina.

Generálny biskup pozdravil Cirkevný zbor v Púchove, ktorý pod vedením nového zborového farára začína novú kapitolu svojho života. Bratovi farárovi Dušanovi Cinovi sa poďakoval za jeho doterajšiu desaťročnú službu vedúceho Biskupského úradu Východného dištriktu v Prešove. Ocenil jeho nasadenie a zodpovednosť, keď viedol Biskupský úrad VD k všeobecnej spokojnosti. Táto jeho funkcia bola ukončená zvolením za zborového farára v Cirkevnom zbore Púchov. Generálny biskup vyzdvihol výbornú službu brata farára Dušana Cinu a odovzdal mu medailu ECAV k 500. výročiu Reformácie, ktorú mu udelilo predsedníctvo našej cirkvi. Zároveň mu poprial zdravie a Božie požehnanie na novom pôsobisku v púchovskom cirkevnom zbore.

 

prevzaté z ecav.sk