Stretnutia manželských párov

Stretnutia manželských párov

Stretnutia manželských párov (9.2.2020) pri príležitosti Národného týždňa manželstva v našom zbore sa zúčastnilo 13 párov. Zamyslením na tému: Náš príbeh nám poslúžili manželia Záhumenskí z CZ Ecav Ružomberok, ktorí sa venujú práve manželským parom .
Popri malom občerstvení sme cez dve aktivitky zisťovali, ako sa poznáme. Na záver stretnutia sme boli povzbudení svedectvom manželov Mazákovcov, ktorí počas 54rokov spoločného života, prešli rôznymi obdobiami a skúškami, ale dôvera v Boha ich vždy držala a Božie slovo sprevádzalo a sprevádza až do dnešného dňa.

– J.Š –