Stretnutie členov presbyterstva

Stretnutie členov presbyterstva

Vážení členovia presbyterstva,

prosíme Vás, aby ste sa zúčastnili krátkeho stretnutia zborového presbyterstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.2.2020 po skončení služieb Božích v kostole.