Prevzatie farského úradu

Prevzatie farského úradu

V priebehu februára došlo k naplneniu voľby zborového farára nášho cirkevného zboru. Začiatkom mesiaca prebehli prípravné práce na fare, ktoré zahŕňali kompletné vymaľovanie priestorov farského bytu i kancelárie farského úradu a položenie novej podlahy v troch miestnostiach. Následne prebehlo upratanie priestorov fary, ktoré vykonali počas dvoch dní ochotné sestry z nášho zboru pod vedením s. Bujnovej. V sobotu 8. februára sme tak na fare mohli privítať brata farára a zrealizovať tak jeho presťahovanie. Pri sťahovaní pomohli ochotní bratia z nášho zboru, ktorí nielen vynosili všetok nábytok a zariadenie, ale pomohli aj s jeho zmontovaním a inštaláciou do miestností.

V nedeľu 9.2. sme sa na službách Božích lúčili s bratom Miroslavom Eštokom, ktorý náš zbor administroval od 1.7.2019. Brat dozorca mu poďakoval v mene zboru za jeho službu a rovnako aj kantorom – Marekovi Mikáčovi a Martinovi Melišíkovi – za úplné pokrytie služieb v našom zbore. Našu rozlúčku sme zakončili spevom piesne Zbohom si dajme. Veríme, že aj osobné priateľstvo Miroslava Eštoka a Dušana Cinu bude zúročené v ďalšej spolupráci na poli cirkvi medzi našimi zbormi.

Napokon v sobotu 15. februára prebehlo oficiálne prevzatie farského úradu za účasti predsedníctva Turčianskeho seniorátu – seniora Mariána Kaňucha a dozorcu Jána Beňucha.

Prevzatím úradu sa tak zavŕšil proces obsadenia kazateľskej stanice v našom zbore. Bratovi Dušanovi Cinovi vyprosujeme Božie vedenie, aby bol dobrým pastierom zverenému stádu. Všetkých povzbudzujeme k modlitbe za neho i za náš zbor a povzbudzujeme i k aktívnej pomoci a zapojeniu sa do služby v našom zbore.