Zmena začiatku služieb Božích

zmena času služieb božích

Dušan Cina je právoplatne zvoleným zborovým farárom nášho cirkevného zboru na funkčné obdobie desiatich rokov. Služby Božie začne brat farár odbavovať v nedeľu 16.2.2020.

Od tejto nedele sa preto služby Božie budú konať už v riadnom čase o 10:00 spolu s večernými službami Božími o 17:50.