Dušan Cina – zborový farár CZ ECAV Púchov

Po uplynutí apelačnej doby nadobudla voľba zborového farára cirkevného zboru Púchov právoplatnosť. Dušan Cina je tak právoplatne zvoleným zborovým farárom nášho cirkevného zboru na funkčné obdobie desiatich rokov. Po vzájomnej dohode s predsedníctvom zboru sa bude brat farár sťahovať do púchovskej fary v sobotu 8.2.2020 (bližšie informácie budú zverejnené v oznamoch, keďže predpokladáme zorganizovanie brigády na pomoc pri sťahovaní). Následne prebehne prevzatie úradu za účasti zástupcov Turčianského seniorátu.

od 16. Feb 2020 služby Božie opäť
o 10:00 hod.
Mgr. Dušan Cina
CZ ECAV Púchov

Služby Božie začne brat farár odbavovať v nedeľu 16.2.2020. Od tejto nedele sa preto služby Božie budú konať už v riadnom čase o 10:00 spolu s večernými službami Božími o 17:50. Časy ďalších príležitostí (nešpory a pod.) budú včas oznámené ako aj zverejnené na zborovej internetovej stránke.