Po uplynutí apelačnej doby nadobudla voľba zborového farára cirkevného zboru Púchov právoplatnosť. Dušan Cina je tak právoplatne zvoleným zborovým farárom nášho cirkevného zboru na funkčné obdobie desiatich rokov. Po vzájomnej dohode s predsedníctvom zboru sa bude brat farár sťahovať do púchovskej fary v sobotu 8.2.2020 (bližšie informácie budú zverejnené v oznamoch, keďže predpokladáme zorganizovanie brigády na pomoc pri sťahovaní). Následne prebehne prevzatie úradu za účasti zástupcov Turčianského seniorátu.

od 16. Feb 2020 služby Božie opäť
o 10:00 hod.
Mgr. Dušan Cina
CZ ECAV Púchov

Služby Božie začne brat farár odbavovať v nedeľu 16.2.2020. Od tejto nedele sa preto služby Božie budú konať už v riadnom čase o 10:00 spolu s večernými službami Božími o 17:50. Časy ďalších príležitostí (nešpory a pod.) budú včas oznámené ako aj zverejnené na zborovej internetovej stránke.