Poďakovanie za úrody zeme

Poďakovanie za úrody zeme
V nedeľu 18.10.2020 sme v našom zbore ďakovali za úrody zeme. Pandémia korona vírusu nám neumožnila stretnúť sa spolu v chráme a služby Božie sme tak vysielali len prostredníctvom nášho YOUTUBE kanála. Slávnosť poďakovania za úrody zeme nám každoročne poskytuje príležitosť nielen ďakovať, ale aj zamyslieť sa nad hodnotou nášho chleba, o ktorý prosíme denne „chlieb náš každodenný daj nám dnes“. Ak ste služby Božie nestihli, môžete si ich pozrieť v našom videoarchíve.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave výzdoby chrámu a priniesli pred náš oltár hojné dary tohtoročnej úrody.
Načítať viac...