Pred 85 rokmi zomrel Vladimír Roy

6. februára 1936 v Novom Smokovci zomrel Vladimír Roy – evanjelický farár, básnik a buditeľ, ktorý pôsobil v rokoch 1911-1925 na Púchovskej evanjelickej fare. Roky jeho pôsobenia pripomína aj pamätná tabuľa na budove starej evanjelickej fary na Moravskej ulici.

*** Vladimír Roy sa narodil 17. apríla 1885 v Kochanovciach v rodine evanjelického farára Petra Pavla Roya a dcéry Jozefa Miloslava Hurbana. Vzdelanie získaval v Kochanovciach, Modre a na gymnáziách v Skalici a v Bratislave, kde zmaturoval v roku 1905. V štúdiu pokračoval na teologickej fakulte v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1909. Už počas štúdia pracoval ako spoluredaktor v časopisoch Prúdy a Dennica. Po ukončení štúdia pôsobil na viacerých miestach ako kaplán (Liptovský Mikuláš, Stará Turá, Pešť), v roku 1910 bol na študijnom pobyte v Anglicku, v roku 1912 sa stal farárom v Púchove, kde kedysi pôsobil aj jeho otec. Jeho pôsobenie v Púchove pripomína pamätná tabuľa na starej evanjelickej fare na Moravskej ulici. V Púchove ho navštívil aj Scotus Viator. V rokoch 1925 – 1926 sa venoval iba literárnej tvorbe, no v roku 1927 začína znovu pôsobiť ako farár v Bukovci. V roku 1934 sa presťahoval do Martina.By zmohli sme sa....

Len máličko nás zkúšaš, Pane milý,
keď kríža čiernym kvetom dávaš zkvitať
na poli žitia; v radosť zmeníš v chvíli
žiaľ srdca žravý, neprestaneš skytať
plod blaha zlatý, nádeje a slávy.
Po prebolestných zkúškach, mukách, strasti
zas zmizne múra, ktorá hruď nám dlávi,
a zase svitne ráno lučezarnej vlasti,
kde Ty si Pánom, pokoj Tvoj kde vládne,
a nehynúcej pravdy svetlo svieti,
kde v bratstva kruh sa poja duše ladne,
dom stojí jasný vykúpených detí.Zomrel 6. februára 1963 v sanatóriu v Novom Smokovci a pochovaný je v Martine

Načítať viac...
Pripravil Martin Melišík