Tags: "pastiersky list"

Pastierky list 2023
26 dec
0

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2023

Milé sestry a milí bratia, najväčším tajomstvom a zázrakom Vianoc je vtelenie. Evanjelista Ján opisuje tento najdôležitejší...

Čítať viac
Pastierksy list VIANOCE
20 dec
0

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Vianoce 2022

Milé sestry a milí bratia. Zvesť vianočnej radosti je pre každého. Všetkému ľudu, ako hovorí úvodný biblický verš..

Čítať viac
29 okt
0

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, drahá Evanjelická cirkev! Prijmite od nás srdečné pozdravy pri tohtoročnej...

Čítať viac
04 jún
0

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – 1. slávnosť svätodušná 2022

Milí bratia a milé sestry, milí jubilanti! Dnes v kruhu rodiny cirkvi slávime jej narodeniny. Deň, ktorý nás vzájomne spája nielen...

Čítať viac
Pastierky list velká noc 2022
16 apr
0

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Milé sestry a milí bratia, dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom...

Čítať viac
25 okt
0

Pastiersky list zboru biskupov k Pamiatke reformácie 2021

Milé sestry a milí bratia, milí spoludedičia odkazu reformácie v našej drahej ECAV na Slovensku,pri príležitosti...

Čítať viac
18 máj
0

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2021

Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista vychádzajú ...

Čítať viac
28 mar
0

Pastiersky list zboru biskupov k Veľkej noci 2021

srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých...

Čítať viac
22 dec
0

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime ich za iných  spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do ...

Čítať viac
30 okt
0

Pastiersky list zboru biskupov k pamiatke reformácie

Milé sestry a milí bratia.Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slove.....

Čítať viac