Vianočné rúcho

Sviatkom Zjavenia Krista Pána mudrcom (ľudovo zvaným Traja králi) sme sa dostali do ďalšej časti slávnostnej polovice cirkevného roka. Obdobie tzv. vianočného kruhu v našej cirkvi pokračuje nedeľami po Zjavení cez hromnice až do začiatku pôstu. V tieto nedele (po Zjavení) používame podľa bohoslužobnej agendy zelené oltárne rúcho, hoci v niektorých zboroch sa zaužíva podľa staršej tradície až do hromníc rúcho biele.
"Viete aká je história nášho bieleho - vianočného rúcha?"

Biele vianočné rúcho pochádza z roku 1991. Je darom nášho rodáka Ľubomíra Marcinu, ktorý ho daroval z príležitosti 30. výročia svojho krstu. Rúcho na oltárom stole zobrazuje vianočný text: Sláva na výsostiach Bohu; rúcho kazateľnice zobrazuje kalich s krížom. Súpravu dopĺňa záves na vstupnom portáli na kazateľnicu. Bielu farbu rúcha dopĺňa lemovanie zlatými strapcami. Autorom návrhu je Vladimír Vavrík a rúcho strojom vyšila pani Košútová zo Streženíc.