Ďakujeme za podporu!

Ďakujeme všetkým, ktorí finančne podporili projekt online vysielania služieb Božích z nášho kostola. Od vyhlásenia výzvy v októbri 2020 do 31.12.2020 sme na tento účel prijali na náš účet sumu 1711€ (nezahŕňa osobne prinesené milodary).

Keďže živé vysielanie cez TV Považie je spoplatnené a v ďalšej fáze musíme riešiť technické zabezpečenie priameho napojenia na vysielateľa, i naďalej je možné prispievať na tento účel dobrovoľným milodarom.

Ďakujeme
Jana Vaňková
Ján Hudák
r. Jankovychová
Pavel Melišík
p. Korček
Jana Zuzana
Miroslav Beran
Martina Čviriková
rodina Vinarčiková
Lenka Blahová
Marečkovci
p. Bašková
rodina Jancíková
Štefan Gašek
Anna Jurštáková
Jana Madudova
Slávko Poliach
p. Cabraková
Eva Bašková
Samuel Hudák
Pavol Šponiar
p. Vanková
Eva Hlasná
Viera Čurlíková
Stanislava Taranová
Božena Gardonová
Slávia Škripcová
Ľubica Staníková
a ďalší početní bohuznámi darcovia