COVID a nové pravidlá pre bohoslužobný život

COVID  a nové pravidlá pre bohoslužobný život

Na základe nových opatrení platných od 10. 12. 12021 je možné čiastočne obnoviť bohoslužobný život za týchto podmienok:

 • všetky sa môžu konať iba v režime „OP“ – teda pre očkovaných a prekonaných
 • počet účastníkov bohoslužobných zhromaždení je určený kapacitou: 1 osoba na 25m2 priestoru alebo 30 osôb
 • pri Večeri Pánovej je zákaz kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho a tiež zákaz pitia z jedného kalicha
 • maximálna kapacita cirkevného sobášneho obradu a obradu krstu je 6 osôb
 • pre všetkých (zaočkovaných aj nezaočkovaných) je stále umožnená tzv. individuálna pastorálna starostlivosť – teda spoveď s VP pre maximálne 6 osôb

Podľa príslušných opatrení sme v našom cirkevnom zbore pre najbližšie dni pripravili nasledovnú ponuku bohoslužobného života:

 • 8.30 – Dohňany – Služby Božie so spoveďou a VP
 • 10.00 – Púchov – Služby Božie (vysielané aj TV Považím a YOUTUBE)
 • 14.00 – Púchov – nahrávka štedrovečerných služieb Božích pre rozhlas
 • 17.00 – Púchov – Spoveď s VP
 • 18.00 – Púchov – Spoveď s VP
 • 18.00  Púchov – Spoveď s VP
 • 18.00  Púchov – Spoveď s VP
 • 8.30 – Mostište – Služby Božie so spoveďou a VP
 • 10.00 – Púchov – Služby Božie (vysielané aj TV Považím a YOUTUBE)
 • 14.00 – Hoštiná  – Spoveď s VP
 • 15.00 – Ihrište – Spoveď s VP
 • 17.00 – Púchov – Spoveď s VP
 • 18.00 – Púchov – Spoveď s VP

UPOZORNENIE!

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu bohoslužobného priestoru Vás prosíme, aby ste sa na spoveď s Večerou Pánovou prihlasovali priamo u brata farára Dušana Cinu – telefonicky: +421 918 828 385 alebo cez email: puchov@ecav.sk

Po prihlásení budete informovaní o voľnom termíne. Mimo zverejnených termínov využívajte aj prihlasovanie sa na osobnú spoveď s VP v počte 6 osôb.

Ďakujeme za pochopenie.