Rudol Okrutský 2021

2. marca 1865 zomrel vo veku nedožitých 44 rokov púchovský evanjelický farár Rudolf Okrutský. Pripomíname si tak 156. výročie jeho úmrtia. Rok 2021 je však pre osobnosť Rudolfa Okrutského významný iným výročím. V septembri si pripomenieme  200. výročie jeho narodenia.

Život Rudolfa Okrutského bol trvalo spätý s Púchovom. Narodil sa na púchovskej evanjelickej fare, kde bol jeho otec Juraj farárom. Otec Juraj pochádzal z rodu Okrutských z obce Okrut (dnes zatopená obec priehrady mládeže). Mladého Rudolfa Okrutského si Púchovská cirkev neskôr vyvolila aj za svojho farára, kde pôsobil až do svojej smrti. V histórií nášho zboru je takpovediac nedocenený. Práve za jeho pôsobenia sa k starému tolerančnému kostolu najskôr pristavila nová veža, zadovážili nové zvony a neskôr sa začal stavať i nový chrám. Jeho dokončenia sa však nedožil. Zomrel 2. marca 1865 v Púchove na lámku. Pohrebná počestnosť sa konala o dva dni neskôr, 4. marca na púchovskom evanjelickom cintoríne. Pohreb odbavovali: Samuel Kokeš lazovský farár a senior, Ján Križan súľovský farár a konsenior, Karol Križan záriecký farár a Štefan Križan stankovský farár.

Dobrý pastýři uprostřed svého stádce
Spočívej od Tvé věrné práce sladce!
Ty pak Pane, šafáře svého
přijmi do chrámu nebe věčného.

Velebný pán
Rudolf Okrutský
Farár evanjel. a.v. církve velebné Púchovské,
naroz. 23. septembra 1821
zemrel v Pánu 2.-ho marca 1865.

Pôvodný nápis na náhrobnom kameni na púchovskom evanjelickom cintoríne

K dvestoročnici jeho narodenia pripravujeme na základe historických prameňov štúdiu o jeho pôsobení v Púchove. Táto štúdia, veríme, prinesie i obrazový triptych o započatí stavby nášho chrámu.

Rovnako v tomto roku bude zavŕšený i projekt obnovy zašlých hrobových miest evanjelických farárov na púchovskom cintoríne, medzi ktorými je i Rudolf Okrutský (spolu s Jurajom Okrutským a Samuelom Melfelberom).

Načítať viac...