Volebný konvent – voľba zborového farára

volebný konvent

Predsedníctvo Turčianskeho seniorátu zvoláva volebný konvent k voľbe zborového farára cirkevného zboru ECAV Púchov.

Po splnení všetkých náležitostí podľa platných cirkevno-právnych predpisov zo strany cirkevného zboru, seniorátu a udelení súhlasu predsedníctva Východného dištriktu, je kandidátom na zborového farára Mgr. Dušan Cina, ktorý sa cirkevnému zboru predstavil na službách Božích 8.12.2019 a následne poslúžil na službách Božích aj 24., 25., 26., 31. 12. 2019 a 1.1.2020.

Volebný konvent sa uskutoční v nedeľu 12.1.2020 v rámci hlavných služieb Božích so začiatkom o 10:45. Prezencia konventuálov bude prebiehať pred začiatkom služieb Božích, preto vás prosíme o včasný príchod.

Súčasne vás povzbudzujeme k účasti na voľbe duchovného pastiera nášho zboru.

Kandidát na zborového farára v cirkevnom zbore ECAV Púchov

Mgr. Dušan Cina

Kandidát na zborového farára

Narodenie

Dušan Cina sa narodil 18. Decembra 1965. Vyrastal v rodnej obci Šarišská Poruba, kde navštevoval aj cirkevný zbor Nemcovce (ŠZS).

Rodičia

Jeho rodičia sú Ján Cina a Helena rodená Majerníková (obidvaja zosnulí).

Osobný život

So svojou manželkou Ľubicou r. Matysová (CZ Kuková) žije 30 rokov spoločného života.

Deti

So svojou manželkou Ľubkou majú troch dospelých synov - Dušana, Adama a Jána.