služby božie 17 máj
Zo života zboru
Zobraziť všetko
Aktualizované
Konfirmácia
Ml. dorast
Mladšia besiedka
Mládež
Oznamy
Spevokol
St. dorast
Staršia besiedka
Stretnutie žien
Zo života zboru
citát 02
citát 5
citát 03

Evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Púchov od roku 2020 až po súčasnosť.

Mgr. Dušan Cina

Zborový farár

AUDIO

kázne

Počúvať kázeň
evanjelický spevník

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK51 0900 0000 0000 6366 7654

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2020 je 10 € za dospelého člena cirkevného zboru 5 € pre deti, študentov, dôchodcov a obyvateľov fílií. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko každého člena a adresu. Pred úhradou si prečítajte informácie o úhrade →