Oprava zborového domu

Keď sa ľudia pozrú na náš zborový dom z Royovej ulice, určite si všimnú pekný vzhľad jeho prerobenej bytovej časti. Sme veľmi radi, že aspoň niektoré zborové objekty sa nám už doteraz podarilo takýmto spôsobom zhodnotiť a zároveň zvýšiť tým aj ich využiteľnosť.

K oprave bytovej časti zborového sme pristúpili v roku 2008, ako ku prvej fáze rekonštrukcie celého zborového domu, ktorá bola odsúhlasená zborovým presbyterstvom aj konventom, a to najmä kvôli havarijnému stavu týchto priestorov.

Azda ešte horšie je to pri pohľade do vnútorných priestorov tejto časti zborového domu. Všetci si vieme určite predstaviť krajšie a funkčnejšie sociálne zariadenia a kuchynku, ako aj nepopraskané omietky a moderné energeticky efektívne okná.

Toto sú iba rámcové dôvody, ktoré nás vedú k zámeru začať aj s druhou fázou rekonštrukcie zborového domu, a to v čo najkratšom čase.

Sme si vedomí skutočnosti, že takáto investícia nie je reálna bez milodarov a zbierok. Taktiež si uvedomujeme, že v súčasnej ekonomickej situácii je aj téma zbierok veľmi citlivá pre každého človeka a každú rodinu. Napriek tomu chceme aj touto cestou vyzvať všetkých ochotných darcov k finančnej podpore tohto zámeru.

Podporiť môžete tento projekt v sekcii projekty alebo kliknutím na tento odkaz.